standard-title Obrazovanje

Obrazovanje

Majstorski ispit

Majstorska zvanja su vrlo cijenjena u Hrvatskoj i u Europi, a stječu se polaganjem majstorskog ispita.

Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02)., a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio ministar nadležan za gospodarstvo.

opširnije

Ispit o stručnoj osposobljenosti

Ispit o stručnoj osposobljenosti može se polagati za jednostavnija zanimanja s liste vezanih obrta za koje je objavljen program polaganja. Ispit o stručnoj osposobljenosti može se polagati za jednostavnija zanimanja s liste vezanih obrta za koje je objavljen program polaganja.

Hrvatska obrtnička komora zaključuje primanje prijava za ispit o stručnoj osposobljenosti najkasnije30 dana prije početka ispita u određenom ispitnom roku. O pravu na pristupanje ispitu o stručnoj osposobljenosti Hrvatska obrtnička komora izvješćuje ispitanike u roku od 7 dana nakon utvrđivanja liste ispitanika koji mogu pristupiti ispitu o stručnoj osposobljenosti.

opširnije

Mjesta polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti

Pretražite informacije o mjestima održavanja ispita o stručnoj osposobljenosti u Šibensko-knijskoj županiji

Tražite MJESTO ZA NAUKOVANJE (praksu) u licenciranim radionicama?

Učenici koji su se odlučili upisati u program obrazovanja za obrtnička zanimanja moraju prije samog upisa pronaći mjesto za naukovanje (praksu) gdje će stjecati znanja i vještine svog budućeg zanimanja. Ovdje možete pronaći podatke o onim obrtima ili pravnim osobama koji sudjeluju u provedbi naukovanja.

opširnije

Ispiti o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza – “Upravitelj prijevoza“

Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza – za “upravitelje prijevoza“ – održat će se u subotu 5. ožujka 2016. u Zagrebu, a ovisno o broju prijava, postoji mogućnost održavanja ispitnog roka i u nedjelju, 6. ožujka 2016.

Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 19. veljače 2016.

Povjerenstvo je dužno uputiti polaznicima pisani dopis za pristupanje ispitu najkasnije 7 dana prije početka ispita.

Potpuna prijava za ispit treba sadržavati:

1. popunjenu prijavnicu na ime osobe koja polaže ispit
2. potvrdu o uplati (1.500,00 kuna ili 200,00 eura)
3. presliku Diplome (dostavljaju samo osobe koje imaju završenu višu ili visoku naobrazbu pravnog, ekonomskog, prometnog ili strojarskog smjera).

Katalog pitanja i odgovora izdanje prosinac 2013. i Katalog pitanja izdanje prosinac 2013. važeći su katalozi pomoću kojih se kandidati pripremaju za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza.

opširnije