standard-title Kontakt

Kontakt

OBRTNIČKA KOMORA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
22000 ŠIBENIK, Mandalinskih žrtava 16 c
Telefon: 022 311 715
Telefaks: 022 336 641
e-Mail: ok.sibenik@hok.hr
Predsjednik: Joso Smolić

Lokacija na mapi