Dobrodošli na službene internetske stranice Obrtničke komore Šibensko-kninske županije

zupanijaPoštovani posjetitelji dobrodošli na internetske stranice Obrtniče komore Šibensko-kninske županije. Na ovim stranicama osim što će te se upoznati sa radom komore možete saznati i sve bite informacije koje su potrebne svakom obrtniku. Komora promiče, usklađuje i zastupa zajedničke interese obrtništva, te zastupa i predstavlja članove Komore pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima i organizacijama. Obrtniča komora je pravna osoba, s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o obrtu, Statutom Hrvatske obrtničke komore i ovim Statutom. Pravnu osobnost Komora stječe danom upisa u Registar područnih obrtničkih komora kojeg vodi Hrvatska obrtnička komora. Komora je član Hrvatske obrtničke komore kao dio jedinstvenog komorskog sustava, a teritorijalni obuhvat Komore čini područje Šibensko kninske županije.

Novosti

Saznajte novosti vezane uz rad komore, kao i sve bitne informacije i obavijesti za obrtnike

Predaja porezne prijave olakšana obrtnicima paušalistima

18/12/2018

Podsjećamo da je Hrvatska obrtnička komora ove godine uputila zahtjev Ministarstvu financija, Poreznoj upravi da se omogući predaja obrasca DOH, ali i obrasca PO SD putem aplikacije e-Porezna Obrazac DOH mogao se predavati već tijekom veljače 2018. godine, a sada je omogućena i predaja obrasca PO-SD za velik broj obrtnika koj

HOK okupio ugostitelje i turističke djelatnike na 31. Kongresu

27/11/2018

Manifestacije poput ove obrtnicima su prava prilika da iznesu svoje stavove i upozore na poteškoće i nelogičnosti s kojima se susreću u poslovanju 31. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore, u Šibenik je privukao 500-tinjak sudionika. Domaćin ovogodišnjeg Kongresa je Obrtnička komora

31. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske

16/11/2018

Obrtnička komora Šibensko-kninske županije i ove je godine domaćin 31. Kongresu ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore koji se održava u Šibeniku, u hotelskom naselju Solaris, od 25. do 27. studenoga 2018. godine. Tradicionalno pokrovitelj Kongresa je Ministarstvo turizma Republike Hrvatske. Na Kongres

Poziv na edukativnu radionicu Biznis akademije

05/11/2018

Radionica će se održati u Gradskoj knjižnici Šibenik, Poljana 6, 22000 Šibenik, 6. studenog 2018. od 10 do 14 sati, a vodit će ju stručnjaci iz područja digitalnog marketinga pod vodstvom docenta dr.sc. Vatroslava Škare s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Edukativni dio trajanja je tri sata dok je sat vremena rezervira

Zbor ribara Obrtničke komore Šibensko-kninske županije

29/10/2018

Visoka cijena plavog dizela dovela ribare u minus Regulacija kočarskog ribolova u vodama Blitvenice, cijena plavog dizela i ribolovni turizam bile su teme o kojima se u subotu 27. listopada raspravljalo na Zboru ribara održanom u organizaciji Ceha ribarstva Obrtničke komore Šibensko-kninske županije.Zbog važnosti tema skupu je